Namens Nederland: onderwijs prioriteit

De visie van AVS is dat sterke schoolleiders zorgen voor sterke scholen, waar kinderen goedworden voorbereid op de toekomst. Voor die toekomst werkt AVS samen met verschillende partners, zoals NL2025. In januari nodigden we schoolleiders uit om deel te nemen aan een landelijke enquête, onder de naam Namens Nederland, voor het leveren van input om samen vorm te geven aan de toekomst van Nederland. Nu is het zover! Het rapport van Namens Nederland 2024 is gereed en staat bol van de inzichten en ideeën voor de toekomst van ons mooie land.

Als inwoners van Nederland de keuze krijgen om meer te betalen in ruil voor specifieke verbeteringen  in het onderwijs, dan is er consensus over een aantal onderwerpen. Inwoners zijn bereid meer te betalen  voor aandacht voor het lerarentekort (75 procent), kleinere klassen (72 procent), aandacht voor leerlingen uit kwetsbare groepen (69 procent), meer maatwerk (69 procent), hogere salarissen (68 procent) en mogelijkheden om vakmensen gedeeltes van lessen te laten geven (68 procent). Over andere onderwerpen is Nederland meer verdeeld. Het gaat dan om onderwerpen als meer leren over kunst en cultuur, het verbeteren van voor- en naschoolse onderwijs en aandacht voor betere samenwerking tussen scholen en ouders.

Belangrijkste uitkomsten

De belangrijkste algemene uitkomsten van het rapport Namens Nederland zijn:

  • Inwoners van Nederland (88 procent) zijn het met elkaar eens over de richting van de toekomst van Nederland, waar klimaat, veiligheid, onderwijs en zorg prioriteiten zijn.
  • Inwoners van Nederland zijn bereid om een substantiële inspanning (bijna 4 uur per weekmeer werken) te leveren om deze ambitie te realiseren.
  • Veel inwoners van Nederland zijn gelukkig op persoonlijk vlak, maar het percentage inwoners dat gelukkig is met hun land is gedaald van 56 procent in 2020 naar 32 procent in 2024.
  • Veel inwoners van Nederland omschrijven Nederland als ‘op Nederland gericht’, met uitzondering van de jongeren.
  • Er is een sterke stem vanuit Nederland voor het stimuleren van woningbouw. Een meerderheid van 77 procent van de inwoners van Nederland vindt dat de overheid meer zou moeten doen om de woningbouw in Nederland te stimuleren

Wat maakt deze derde editie zo bijzonder?

Tussen januari en mei 2024 hebben meer dan 55.000 respondenten hun visie gedeeld. De resultaten zijn zorgvuldig gewogen om de representativiteit te waarborgen, zodat de enquête de stem van de Nederlandse bevolking nauwkeurig weergeeft. Dit initiatief is volledig onafhankelijk en wordt ondersteund door een brede coalitie van partners en tachtig mede-initiatiefnemers.

Sinds de eerste editie in 2014 hebben al meer dan 325.000 mensen deelgenomen en hun visie gedeeld. Een speciale dank aan alle deelnemers die hun stem hebben laten horen.

Benieuwd naar de volledige resultaten? Lees het complete rapport hier.

Namens Nederland

Namens Nederland is een initiatief dat via een grootschalige enquête de stem van de Nederlandse inwoners vangt. Het doel is een gezamenlijke toekomstvisie te creëren en samen te bepalen welke stappen we bereid zijn te zetten om onze ambities te verwezenlijken. In januari heeft AVS schoolleiders opgeroepen mee te doen aan deze enquête. In totaal hebben 55.000 Nederlanders hun stem laten horen.

Links