Het kabinet stelt in de Najaarsnota 2019 een miljard euro beschikbaar voor urgente maatschappelijke problemen. Dit komt omdat diverse ministeries minder geld hebben uitgegeven dan begroot. 300 miljoen gaat naar de aanpak van het lerarentekort en werkdruk in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het beschikbare geld wordt gelijk verdeeld: 150 miljoen voor het po en 150 miljoen voor het vo. Dit zijn dezelfde bedragen die al werden genoemd in het convenant over de aanpak van het lerarentekort dat begin november werd afgesloten.

De ‘meevaller’ van 1 miljard is ook bestemd voor andere urgente maatschappelijke problemen, zoals het aanpakken van de stikstofproblemen, het tegengaan van criminaliteit en naar veiligheid en bescherming.

Het gaat hierbij om eenmalig geld.

Links

Gerelateerd nieuws