In zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2015 kondigt minister Asscher van SZW aan dat hij per 2017 de huidige set kwaliteitseisen en buitenschoolse opvang wil veranderen en in de wet- en regelgeving wil aanpassen. Doel van de aanpassing betreft in eerste instantie een kwaliteitsverhoging. Daarnaast moet de herijking leiden tot eisen die beter uitlegbaar zijn en meer gericht op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op de structurele randvoorwaarden.

In de brief wordt aandacht geschonken aan onder andere:
– investeren in de kwaliteit van beroepskrachten;
– beroepskwalificaties;
– taalbeheersing:
– beroepskracht-kindratio;
– een glasheldere pauzeregeling;
– flexibiliteit aan speelruimte;
– betere aansluiting van de veiligheidseisen bij de praktijk (onder andere regeldruk);
– betere samenwerking tussen onderwijs en opvang;
– toezicht.

Downloads

Gerelateerd nieuws