Deze maand in Zo kan het ook!: Leraar Harry Bouwman richtte dit schooljaar op De Ark in Oldemarkt in Noordwest-Overijssel een praktijkklas op, waarin een groepje geselecteerde leerlingen bij een installatiebedrijf verlengsnoeren leert maken, krullen zet in de kapsalon of een boot op schaalmodel namaakt.
 
Al een paar jaar sudderde het plan in het hoofd van Bouwman. Hij stond 38 jaar voor de klas en dacht: “Veel scholen hebben een plusklas, maar waarom is er geen tegenhanger voor kinderen die graag met hun handen werken? Juist zij moeten de klas uit.” Want Bouwman zag ze ‘lijden’, die leerlingen die worstelen met het huidige onderwijs waarin de nadruk zo op het cognitieve vlak ligt. Al dat rekenen, lezen en schrijven. “Ik kan wel voor de tigste keer aan een leerling een staartdeling uitleggen in de hoop dat hij het dan snapt, maar we kunnen ook iets gaan máken waardoor rekenen spelenderwijs aan bod komt en die leerling begrijpt dat je er in de praktijk ook iets mee kan.”
Leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 van De Ark – onderdeel van schoolbestuur Accrete – met een uitstroomprofiel voor praktijkonderwijs of vmbo-basisberoeps mogen meedoen aan de praktijkklas op woensdagmorgen. Het is een enorm succes onder leerlingen, leraren, ouders en bedrijven. “Leerlingen worden er heel blij van. Ze bloeien op als ze met hun handen mogen werken, ze kijken de hele week uit naar die ene ochtend. Ze voelen zich speciaal dat ze geselecteerd zijn en doen enorm hun best.” De kinderen krijgen een rondleiding bij een bedrijf in de buurt. Maar ‘maximaal een half uur’, want daarna gaan ze echt aan de slag. “Laatst gingen de leerlingen heel trots naar huis met hun eigen verlengsnoer. Zelfgemaakt, maar ook zelf uitgemeten: er komt nog steeds rekenen aan te pas.” De ene week gaan ze langs bij een bedrijf, de andere week werken ze in het praktijklokaal op school. Financiering voor de praktijkklas komt uit het budget voor Passend onderwijs. De praktijklokalen betaalt de school grotendeels uit eigen middelen en via sponsoring door lokale bedrijven. Bouwman: “Schoolbesturen moeten dit echt willen faciliteren, anders werkt het niet.”
Sinds dit schooljaar is Bouwman geen groepsleerkracht meer, maar coördinator praktijkklas bij Accrete. Zijn taak is nu om op alle zestien scholen die onder deze organisatie vallen een praktijkklas op te zetten in samenwerking met bedrijven uit de buurt, zoals bouwbedrijven, de horeca en groenbedrijven. Tweede ambitie is om in alle scholen weer praktijklokalen te hebben met werkbanken, gereedschap en kooktoestellen, zodat ook binnen de school daadwerkelijk getimmerd, gesoldeerd en gekookt kan worden. De praktijkklas is voorlopig alleen toegankelijk voor kinderen uit de beschreven doelgroep. Wordt die toelating nog verruimd voor kinderen met een hoger IQ, die ook geïnteresseerd zijn in werken met hun handen? “Op termijn willen we zeker ook aan leerlingen met een vmbo-t, havo- of vwo-advies praktische vakken aanbieden, maar dat is nu helaas nog niet haalbaar, omdat we daar nog niet genoeg faciliteiten voor hebben.” De belangstelling voor de praktijkklas is overweldigend, zowel vanuit scholen, bedrijven als de media. “Kennelijk is de tijd hier nu rijp voor.”
 
Meer weten?
Harry Bouwman, hbouwman@accrete.nl
In maart 2019 organiseert Accrete voor geïnteresseerde scholen een tweede informatiedag over de praktijkklas.
 
Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gerelateerd nieuws