Onderwijsbond CNV wil af van het `last in, first out´ principe bij het ontslaan van meerdere werknemers tegelijkertijd. Voorzitter Marleen Barth maakte deze koerswijziging 15 mei bekend. In plaats van het lifo-principe kiest ook Onderwijsbond CNV nu voor het zogenaamde afspiegelingsprincipe. Hiermee onderschrijft zij nogmaals wat in het 28 april jl. afgesloten onderhandelaarsakkoord CAO-PO is vastgelegd, namelijk dat in het geval van gedwongen ontslagen naast het lifo-principe ook het afspiegelingsprincipe gehanteerd mag worden.

Carine Hulscher-Slot, CAO-onderhandelaar van de AVS: “In de praktijk kan in het PO al jaren afgeweken worden van `last in, first out´, omdat we de `regeling werkgelegenheidsbeleid´ hebben. Hierdoor konden bij het gedwongen ontslaan van mensen al andere factoren dan het aantal dienstjaren betrokken worden. Nieuw is dat Onderwijsbond CNV nu expliciet kiest voor het afspiegelingsprincipe.”

Bij het afspiegelingsprincipe wordt het personeel verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën, waarna uit iedere categorie een aantal mensen ontslagen wordt.

Carine Hulscher-Slot: “Hoewel het zuur is voor de mensen met een langer dienstverband, is het afspiegelingsprincipe beter voor de school. Bij `lifo´ wordt namelijk de laatst binnen gekomen werknemer, meestal dus de jongere, als eerste ontslagen. Hierdoor ontstaat een scheve leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Voor de kwaliteit van een school is het belangrijk dat er naast ouder en meer ervaren personeel ook voldoende jonger en daardoor vaak nog wat energieker en meer op innovatie gericht personeel werkt.”

Marleen Barth zegt nu dat Onderwijsbond CNV te lang heeft vastgehouden aan `lifo´, maar dat het afspiegelingsprincipe beter is voor het onderwijs. En dat deze omslag bovendien in het belang is van de leden van de bond, nu het ledenbestand voor 33 procent bestaat uit mensen onder de 40 jaar.

De AVS pleit al jaren voor het hanteren van het afspiegelingsprincipe en ook de FNV onderwijsbond AOb past dit, zo mogelijk, in het opstellen en uitvoeren van sociale plannen al geruime tijd toe.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws