Onderwijsbond CNV (OCNV) wil ook af van het last in first out principe (lifo) bij het ontslaan van meerdere werknemers tegelijkertijd. Voorzitter Marleen Barth maakte deze koerswijziging 15 mei jl. bekend.

In plaats van het lifo-principe kiest OCNV nu ook voor het zogenaamde afspiegelingsprincipe. Hiermee onderschrijft de bond nogmaals wat in het 28 april 2006 afgesloten onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO is vastgelegd. Namelijk dat in het geval van gedwongen ontslag naast het lifo-principe ook het afspiegelingsprincipe gehanteerd mag worden. Carine Hulscher-Slot, CAO-onderhandelaar namens de AVS: In de praktijk kan in het PO al jaren afgeweken worden van last in first out, omdat we de regeling werkgelegenheidsbeleid hebben. Hierdoor konden bij een gedwongen ontslag ook al andere factoren dan het aantal dienstjaren betrokken worden. Nieuw is dat OCNV nu expliciet kiest voor het afspiegelingsprincipe. Bij het afspiegelingsprincipe wordt het personeel verdeeld over verschillende leeftijdscategorien, waarna in geval van gedwongen ontslag uit iedere categorie een aantal mensen ontslagen wordt. Hulscher-Slot: Hoewel het zuur is voor de mensen met een langer dienstverband, is het afspiegelingsprincipe beter voor de school. Bij lifo wordt namelijk de laatst binnengekomen werknemer, meestal dus de jongere, als eerste ontslagen. Hierdoor ontstaat een scheve leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Voor de kwaliteit van een school is het belangrijk dat er naast ouder en meer ervaren personeel ook voldoende jonger en daardoor vaak nog wat energieker en meer op innovatie gericht personeel werkt., Marleen Barth meent dat OCNV te lang heeft vastgehouden aan lifo, maar dat het afspiegelingsprincipe beter is voor het onderwijs. En dat deze omslag bovendien in het belang is van de leden van de bond, nu het ledenbestand voor 33 procent bestaat uit mensen onder de 40 jaar. De AVS pleit al jaren voor het hanteren van het afspiegelingsprincipe en ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) past dit, zo mogelijk, in het opstellen en uitvoeren van sociale plannen al geruime tijd toe.

Actueel
Kader Primair 9 – mei 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws