Muziekonderwijs aan kwaliteit gewonnen

Scholen en muziekpartners die gebruikmaken van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs geven aan dat muziekonderwijs terug is in de school en dat het aan kwaliteit gewonnen heeft. Dat blijkt uit het onderzoek dat Sardes heeft uitgevoerd naar de effecten van de regeling. Daarnaast geven leerkrachten aan zich door de Impuls vaardiger te voelen in het geven van muziekonderwijs en meer zelfvertrouwen te hebben op het gebied van muziek.
 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet zich sinds 2015 in voor meer en beter muziekonderwijs in Nederland. Vanuit die missie is de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs gestart. Ondertussen staat de laatste ronde van de regeling open en is er de afgelopen jaren veel en brede aandacht voor muziekonderwijs geweest vanuit het Fonds en haar partners, zoals Méér Muziek in de Klas. De eerste lichtingen gehonoreerde scholen zijn ondertussen één tot twee jaar bezig met hun projecten. Omdat het Fonds graag wilt weten hoe de Impuls muziekonderwijs in praktijk wordt gebracht en wat het effect van de regeling is, heeft onderzoeksbureau Sardes voor het Fonds een kwalitatief onderzoek (tussenevaluatie) uitgevoerd bij deze eerste groep scholen.
 
Impuls muziekonderwijs in het kort
Binnen de regeling kunnen scholen voor drie jaar subsidie aanvragen voor het duurzaam verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op de school. De scholen kunnen het geld op verschillende manieren inzetten: bijvoorbeeld voor meer en betere muzieklessen, leerkrachten opleiden, vakleerkrachten muziek aantrekken, samenwerken met de lokale muziekscholen, verenigingen, muziekgezelschappen of poppodia.
 
Sinds 2017 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie ook de subsidieregeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s, waar alle pabo’s in Nederland gebruik van kunnen maken.

Project Digitaal Componeren
Stichting Méér Muziek in de Klas en Samsung maakte onlangs bekend dat componist Wibi Soerjadi jurylid is van het project Digitaal Componeren in de Klas. 36 basisscholen verspreid door heel Nederland doen mee met de wedstrijd waarbij de basisschoolkinderen tijdens een workshop op hun eigen school een ringtone leren componeren. Wibi Soerjadi bepaalt met de andere juryleden welke vijf ringtones het Metropole Orkest zal spelen tijdens een groot evenement in Het Concertgebouw op 20 juni. Op 6 maart vond de eerste workshop plaats in Brabant.  

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.