Wat kunnen leerkrachten, schoolleiders en -bestuurders doen om morgen aan de slag te gaan met structureel muziekonderwijs? Die vraag stond centraal op het symposium ‘Morgen méér muziek in de klas’ op 22 maart in Paleis Noordeinde in Den Haag.

In haar welkomstwoord benadrukte koningin Máxima, erevoorzitter van het Platform Méér Muziek in de Klas, de positieve invloeden van muziek op kinderen. “Muziek maken draagt bij aan hun emotionele intelligentie, het stimuleert hun creatieve activiteit, motoriek, sociale vaardigheden en schoolprestaties. Muziek maken verbindt. En wat misschien wel het allerbelangrijkste is: het is gewoon ontzettend leuk.”
Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder ging in op de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein. “Hersenonderzoek laat zien hoe ongelooflijk belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert de netwerken in de hersenen en verbindingen tussen alle hersengebieden.” De workshop ‘Hoe kun je als schoolleider samenwerkingen aangaan om muziekonderwijs structureel te verankeren in het onderwijsaanbod’ werd verzorgd door AVS-adviseur Paul van de Heuvel. Een belangrijke les: als directeur hoef je het niet alleen te doen. Weet wat je aan kwaliteit in huis hebt, maar weet ook wie je erbij moet vragen.

Meer muziek in klas1_0.jpg 
Meer muziek in klas2_0.jpg

Zo’n tweehonderd leerkrachten, schoolleiders en –bestuurders woonden het symposium bij, dat georganiseerd werd door de stichting Méér Muziek in de klas, samen met de AVS, Onderwijscoöperatie en PO-Raad. Zie ook www.meermuziekindeklas.nl

Gerelateerd nieuws