Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl.  In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en indien nodig advies om zaken te verbeteren.

De MR-scan is ontwikkeld door Versterking medezeggenschap en gebaseerd op het advies Goede medezeggenschap dat is geschreven door de samenwerkende onderwijsorganisaties. Het advies is onlangs geheel geactualiseerd. De digitale scan die MR-leden slechts 10 minuten kost, volgt een aantal thema’s uit het advies: van de relatie met het schoolbestuur en de achterban tot de taken, bevoegdheden en faciliteiten. Zijn de vragen beantwoord, dan ontvangt de invuller direct een rapportage op basis van de scores in zijn of haar mailbox. Zo wordt snel duidelijk wat goed gaat en waar de MR extra ondersteuning kan gebruiken. Ook kunnen de uitkomsten dienen als basis voor een gesprek, met elkaar of met de bestuurder om de wederzijdse verwachtingen en ambities te bespreken.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim