Ongeveer een derde van de scholieren is tevreden over de leerlingenraad. De MR is veel minder bekend dan de leerlingenraad: 30 procent geeft aan dat er een MR op de school is. Dit staat in de LAKS-monitor 2016 waarvoor ruim 88.000 middelbare scholieren enquêtes hebben ingevuld. Ook andere onderwerpen, als het motiveren van leerlingen door docenten, ict-gebruik, extra-curriculaire activiteiten, veiligheid en Passend onderwijs, komen in de monitor aan bod.

Enkele opvallende resultaten in het kort:

 • Ongeveer een op de drie leerlingen (32 procent) heeft behoefte aan inspraak;
 • De leerlingenraad is bij scholieren het bekendst: 72 procent geeft aan dat er een leerlingenraad op hun school aanwezig is;
 • Krap een derde (32 procent) is tevreden over de leerlingenraad;
 • Slechts 30 procent geeft aan dat er een MR is op zijn of haar school;
 • 27 procent van de leerlingen stipt aan dat docenten niet voldoende rekening houden met hun sterke en zwakke punten;
 • Een kwart van de leerlingen is ontevreden over het motiveren van leerlingen;
 • Ruim een op de vijf leerlingen (21 procent) is ontevreden over hoe docenten met ict omgaan;
 • 57 procent geeft aan dat zij tevreden zijn over de lessen;
 • Slechts 39 procent is tevreden over de mogelijkheid om naast de normale vakken ook extra vakken of activiteiten te doen om je te ontwikkelen;
 • 81 procent van de vwo’ers is tevreden over de veiligheid op school;
 • Van de havisten is 69 procent tevreden over de veiligheid op school en op het vmbo maar 55 procent;
 • Een op de vijf leerlingen is ontevreden over de beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen die de school aanbiedt op gebied van Passend onderwijs;
 • 59 procent van de scholieren gaat met plezier naar school, 70 procent is tevreden over hun schoolkeuze;
 • Leerlingen geven gemiddeld een 7,0 als rapportcijfer aan hun school.

Het LAKS vindt het teleurstellend dat maar 30 procent van de scholieren aangeeft dat er een MR op de school is, omdat iedere school een MR heeft en het wettelijk verplicht is dat er ook leerlingen in de MR zitten. Medezeggenschapsraden moeten nog flink terrein winnen op het gebied van zichtbaarheid. Het LAKS wil hieraan bijdragen door middel van een grootschalig trainingsproject.
 

Gerelateerd nieuws