In de Tweede Kamer is op 18 december jl. een motie aangenomen tegen de 1040 urennorm voor het voortgezet onderwijs.

Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder bij D66, diende deze motie in. Hij is tegen de strikte urennorm, omdat het niet zou leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Van Meenen ziet meer in maatwerk voor de leerlingen en vindt dat scholen zelf meer ruimte moeten krijgen om te beslissen over het aantal uren onderwijstijd. PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS stemden in met de motie. Grootste tegenstander van de motie was Harm Beertema van de PVV, die maatwerk ‘een eufemisme voor chaos’ noemde.

Staatssecretaris Dekker heeft aangegeven dat hij een voorstel zal uitwerken met een norm voor onderwijstijd die meer ruimte biedt voor flexibiliteit en voor maatwerk. In de motie is gevraagd om vóór 1 mei 2013 met een voorstel te komen.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws