Tijdens een debat in de Tweede Kamer is een motie aangenomen die stelt dat de loonkloof tussen personeel in po en v(s)o gedicht moet worden. De motie is ingediend door de SP, GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren. Ook coalitiepartners D66 en de ChristenUnie stemden in. Demissionair minister Arie Slob van Onderwijs moet een brief naar de Kamer sturen waarin hij uitlegt hoe de motie tot uitvoer wordt gebracht. De AVS is heel blij met deze ontwikkeling.

De AVS pleit al sinds 2018 voor het dichten van de loonkloof tussen po en vo. Dit is ook van groot belang in relatie tot het oplopende schoolleiderstekort in het po. Uit een recente peiling van de AVS (waarvan we de resultaten binnenkort publiceren) blijkt ook dat de komende jaren het schoolleiderstekort nog verder oploopt.

In de motie staat dat het “niet te verdedigen is dat er nog altijd een verschil in beloning bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs enerzijds en voortgezet onderwijs anderzijds.”

Demissionair minister Slob moet nu, op verzoek van Kamerlid Peter Kwint (SP), een brief naar de Kamer sturen waarin hij aangeeft hoe de motie tot uitvoer moet worden gebracht.

Link