Schoolbesturen moeten vanaf komend jaar hun jaarverslag publiekelijk toegankelijk publiceren, minimaal op internet. Deze motie van de leden Ypma (PvdA) en Van Dijk (SP) is onlangs aangenomen in de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de motie was de onduidelijkheid over hoe schoolbesturen de extra middelen voor banen voor nieuwe, jonge leraren hebben besteed. Voor de transparantie over de besteding van onderwijsmiddelen door een schoolbestuur is het noodzakelijk dat ouders, leerlingen en personeel hier kennis van moeten kunnen nemen, aldus de motie-opstellers.

Door de verplichting het jaarverslag online te zetten, kunnen ouders, leerlingen en personeel kennis nemen van de financiële en beleidsmatige keuzes van schoolbesturen en de effecten hiervan op zaken als klassengrootte, personeelsomvang en uren bewegingsonderwijs.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws