Monitoring sociale veiligheid in schooljaar 2020-2021 weer verplicht

Scholen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. In het schooljaar 2019-2020 was de monitoring niet verplicht vanwege de maatschappelijke impact van de pandemie en de schoolsluiting. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen de monitor wel weer afnemen in schooljaar 2020-2021.

Scholen kunnen een gevalideerde vragenlijst voor de Monitoring Sociale Veiligheid via Vensters invullen.

De afnameperiode is verlengd tot en met 30 juni 2021. Scholen hebben tot en met 14 juli 2021 om toestemming te geven om de monitoringsgegevens te versturen aan de inspectie.

Links