De monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs is onlangs door de PO-Raad geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, onderzoeken hoe het staat met de professionalisering van schoolbesturen in de sector primair onderwijs en de naleving van de Code Goed Bestuur.

De monitorcommissie zal de komende periode benutten om met zoveel mogelijk schoolbesturen in gesprek te gaan over het thema. Daar waar nodig zal de commissie ook aanbevelingen doen voor aanpassingen van de Code Goed Bestuur.
Peter van Lieshout, hoogleraar Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht is voorzitter van de monitorcommissie. De commissie bestaat daarnaast uit Rene Bagchus (directeur Burgerschap & Informatiebeleid ministerie van Binnenlandse zaken), Fons Fluitman (directeur Laurentiusschool Breda), Thea Meijer (voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht), Mirko Noordegraaf (hoogleraar Publiek management Universiteit Utrecht) en John van der Vegt (voorzitter College van Bestuur ROC Twente).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws