Monitor Onderwijsnummer

In het po wordt op dit moment het persoonsgebonden nummer (onderwijsnummer) ingevoerd. Om een beeld te krijgen van de voortgang van dit proces wordt jaarlijks onderzoek gedaan. 1200 scholen hebben op 10 september 2007 per mail een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan dit onderzoek. De scholen die meedoen aan dit onderzoek helpen mee om de volgende fasen van de invoering zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van het veld. Dit onderzoek wordt verricht door het bureau Regioplan.

In het onderzoek wordt gekeken naar wat scholen weten van de invoering van het onderwijsnummer en alles wat daar mee samenhangt en hoe ze aankijken tegen deze veranderingen. Verder gaan de vragen over de stappen die scholen zelf zetten en over de mogelijke behoefte aan verdere ondersteuning in dit traject. Het onderzoek zal de komende jaren worden herhaald, steeds onder een andere groep scholen. Zo ontstaat een onafhankelijk en objectief beeld van de ontwikkelingen in het veld. De AVS is samen met de andere organisaties voor bestuur en management en de Besturenraad betrokken bij het onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

In de eerste fasen van de invoering van het persoonsgebonden nummer worden de scholen begeleid door de projectorganisatie PGN PO die mede door de Besturenraad is opgericht.

Meer informatie over de invoering van het persoonsgebonden nummer: http://www.pgnpo.nl/.

Bron
Nieuwsbrief van de Besturenraad

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.