Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze in de toekomst behouden? Doe mee met de monitor Hybride onderwijs en ontvang een rapportage van je eigen school of bestuur.  

Veel scholen zijn in maart in korte tijd omgeschakeld naar onderwijs op afstand. Dit heeft veel gevraagd van schoolleiders, het onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. Tegelijkertijd zie je waar we samen toe in staat zijn. De monitor Hybride onderwijs, een initiatief van de PO-Raad en Kennisnet, geeft zicht op hoe scholen uitvoering hebben gegeven aan onderwijs op afstand en wat de impact hiervan is geweest. Deze inzichten geven bestuurders, schoolleiders, leraren en beleidsmakers input om te reflecteren op de periode van onderwijs op afstand en waardevolle ervaringen mee te nemen naar de toekomst.

De monitor bestaat uit een basismodule voor schoolleiders, leraren of ICT-coördinatoren. Daarnaast zijn er aanvullende modules voor ouders en leerlingen. Scholen of besturen kunnen zelf kiezen welke groepen ze willen bevragen. Omdat zij zelf het beste kunnen inschatten wat er in deze tijd nodig én mogelijk is.

Rapportage
Ieder bestuur krijgt zijn eigen monitorrapport met een totaalrapportage over de deelnemende scholen. Ook worden de resultaten per school (bij minimaal zes ingevulde vragenlijsten) weergegeven. Zo weet iedere school wat de ervaringen van het team zijn en wat het team wil behouden.

Meedoen?
Meld je aan als contactpersoon voor jouw school of scholen via het aanmeldformulier. Je ontvangt dan aanvullende informatie en de benodigde links naar de vragenlijsten. Het is raadzaam de vragenlijsten zo snel mogelijk te verspreiden binnen je team(s), zodat de ervaringen nog vers zijn.

Over de monitor
De Monitor Hybride onderwijs is een initiatief van de PO-Raad samen met Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de monitor uit. De monitor is onderdeel van het programma Samen Slimmer Leren.

Links