Op 1 december treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. In een brief aan de Tweede Kamer wijst minister Slob erop dat vanaf die datum het voor leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht is om een mondkapje te dragen buiten de les, zoals op de gang en in de aula.

Deze mondkapjesplicht op onderwijsinstellingen (v(s)o, mbo en ho) is juridisch verankerd in artikel 58j van de Wet op de publieke gezondheid en artikel 2a.2 van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.

Minister Slob: “Op het overgrote merendeel van de scholen zal de inwerkingtreding van de wet weinig weerslag hebben op de dagelijkse praktijk; veel schoolbesturen hebben het dringende advies van de Rijksoverheid mondkapjes buiten de klas al verplicht gesteld als onderdeel van het veiligheidsbeleid, met instemming van de (G)MR.” Minister Slob adviseert schoolteams en schoolbestuurders om de medezeggenschap ook nu goed te blijven betrekken en hierover met ouders en leerlingen in gesprek te blijven.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Link

Gerelateerd nieuws