Mogelijk waarborgfonds voor po en vo

Verkennend onderzoek
De staatssecretarissen van OCW hebben de Tweede Kamer laten weten dat er verkenningen komen naar de mogelijkheid om een waarborgfonds in te richten voor het primair en voortgezet onderwijs.

Het gaat dan om fondsen die investeringsrisico´s dekken, niet om een herverdeling van de vermogens van schoolbesturen. Onderzocht wordt waar schoolbesturen in de betreffende sectoren het meest behoefte aan hebben. Daarbij kan zo nodig worden gekeken naar ervaringen met dergelijke fondsen in andere sectoren en naar de ervaring in eigen huis, met het waarborgfonds kinderopvang. Bij de verkenningen zullen de VO-raad en de PO-Raad een rol spelen. In de sector primair onderwijs vindt op dit moment een evaluatie van de lumpsumbekostiging plaats, waarbij ook de mogelijkheid van een waarborgfonds wordt betrokken. De uitkomsten van de evaluatie worden in april verwacht. _

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.