Schoolbesturen in de vier grote steden houden rekening met een scenario dat vierjarigen niet meer naar school kunnen. Volgens de 4-G zijn er structurele oplossingen nodig en is de situatie nijpend. In een brief aan minister Slob melden de schoolbesturen dat er zeventien noodmaatregelen genomen (zouden) moeten worden om de situatie het hoofd te bieden.

Het aantal vacatures voor onderwijspersoneel in de grote steden is heel hoog en zal de komende jaren naar verwachting nog groter worden. In deze steden blijft het leerlingenaantal ook nog licht groeien, in tegenstelling tot in veel kleinere gemeenten, waardoor in deze grote steden het lerarentekort groter is dan elders. De noodmaatregelen zijn onconventioneel: het inzetten van vrijwilligers, het verlagen van het aantal lesuren, het invoeren van een vierdaagse schoolweek of zelfs het oprekken van de minimumleeftijd van vier naar vijf jaar, meldt de NOS.

De basisscholen menen geen andere keuze meer te hebben dan ook de lessen aan vierjarigen tegen het licht te houden. Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig. In andere landen ligt de schoolgaande leeftijd vaak al hoger dan vier jaar. Een Rotterdamse schoolbestuurder zegt tegen het AD: “Het is een mogelijk scenario, maar daar is in Rotterdam op dit moment absoluut geen sprake van. We zullen er ook alles aan doen om dat te voorkomen.” Schoolbesturen benadrukken dat de rek eruit is bij het invullen van vacatures en het zoeken naar vervangers.

In een reactie zegt het ministerie van Onderwijs dat in de wet staat dat kinderen op vierjarige leeftijd naar school mogen. De leerplicht geldt pas vanaf vijf jaar. Scholen moeten zich aan de wet houden, ook in tijden van het lerarentekort. “We snappen dat het lastig kan zijn en er soms voor creatieve oplossingen moet worden gekozen. Daar gaan we graag over in gesprek met de schoolbesturen”, aldus een woordvoerder in AD.

Het AD meldt dat basisscholen nu al proberen het schooljaar met minder, maar vollere kleuterklassen te beginnen. Op vele plekken wordt pas na de kerstvakantie een nieuwe instroomgroep geopend voor kinderen die in de tweede helft van het schooljaar vier jaar worden. Dit biedt scholen meer tijd om leerkrachten voor die kleuters te vinden.

Onlangs hebben de wethouders van de vier grote steden ook overlegd met minister Slob over het lerarentekort. Daar zijn geen concrete maatregelen uitgekomen.

De diverse politieke partijen laten weten, ook via Twitter, dat er nu maatregelen nodig zijn tegen de tekorten. Ook het plan om de schoolgaande leeftijd te verhogen naar vijf jaar stuit op verzet bij de politiek.

Investeer in onderwijs
Dit verzoek van de vier grote steden sluit aan bij de landelijke actie ‘investeer in onderwijs’ waar de AVS, samen met andere bonden, in participeert. Onderdeel van deze actie is #schoolleidergezocht, waar de AVS, samen met haar leden, specifiek aandacht vraagt voor het oplopende schoolleiderstekort. Het schoolleiderstekort groeit tot boven 700 fte en is procentueel zelfs nog groter dan het tekort aan leraren. Ruim een kwart is moeilijk of niet vervulbaar. Dit is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs.
Schoolleiders kunnen met de actie meedoen door een actiebrief aan de minister en onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer te sturen. Ook kunnen zij zich in het publieke debat storten via de sociale media. Lees alles op de actiesite en mail de AVS je ideeën, opmerkingen of kritiek. Laat van je horen!
 
actiebanner #schoolleidergezocht

Links

Gerelateerd nieuws