Model-functiebeschrijvingen Intern Begeleider beschikbaar

De sociale partners (PO-raad en vakbondsorganisaties) hebben gezamenlijk 2 model-functiebeschijvingen (9 en 10)  Intern Begeleider vastgesteld. De vakorganisaties hebben ook een functieomschrijving IB schaal 11 vastgesteld.

In de discussie over de uitvoering van de functiemix staat de functie Intern Begeleider in de schijnwerpers. De 3 model-beschrijvingen hebben betrekking op de salarisschalen 9, 10 en 11. De beschrijvingen zijn alle zonder lesgevende taken. De personeelsleden, die deze functie gaan bekleden vallen onder de categorie onderwijsondersteunend personeel. 

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.