In dit document vindt u, in schema, een denkkader voor mobiliteit. Welke situaties zijn aanleiding voor welke acties? We gaan in op vier soorten mobiliteit en de daarbij passende beleidsacties. Het maken van mobiliteitsbeleid op bestuursniveau is een manier van werken aan de kwaliteit van het onderwijspersoneel.

Auteur
Ady Hoitink

Download
 Mobiliteitsbeleid in schema

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws