Mobiele veiligheidsteams van start op scholen

Verbeteren sociale veiligheid
Mobiele veiligheidsteams van start op scholen In de zomer startten de zogenaamde `Kwaliteitsteams Veiligheid´ in het vmbo en praktijkonderwijs. In de loop van schooljaar 2008/2009 worden de teams in alle onderwijssectoren operationeel en kunnen ook scholen in het basisonderwijs een beroep op één van de teams doen.

Scholen kunnen een mobiel veiligheidsteam inschakelen voor tips en adviezen op het gebied van sociale veiligheid. De Kwaliteitsteams Veiligheid bestaan uit veiligheidsdeskundigen uit diverse sectoren, zoals het onderwijs, bureau HALT, jeugdzorg en politie. Doel is om scholen die daar behoefte aan hebben te helpen bij het verbeteren van de sociale veiligheid, zodat leerlingen en leerkrachten zich veiliger voelen op en rond scholen. Zo kan het veiligheidsteam ter plekke een quick scan uitvoeren om te bepalen of een school voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

Het team kijkt ook naar maatregelen tegen agressie, pesten, discriminatie, internetonveiligheid en huiselijk geweld. Verder ondersteunen en adviseren de teams bij de totstandkoming van afspraken tussen scholen, zorgadviesteams, politie en gemeenten ter verbetering van de veiligheid en hulpverlening. Eind 2007 kondigde staatssecretaris Van Bijsterveldt aan 1,75 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de Kwaliteitsteams Veiligheid. Het is één van de maatregelen die zij neemt om scholen veiliger te maken.

De Kwaliteitsteams Veiligheid zijn bereikbaar via een speciale informatielijn, tel. 030-2306564, en via kwaliteitsteamsveiligheid@nji.nl 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.