MO-groep: ‘Elke dag even lang naar school’

 

Uit een onderzoek van de MO-groep Kinderopvang blijkt onder meer dat de groeiende vraag naar buitenschoolse opvang (BSO) zich concentreert op de maandag, dinsdag en donderdag. Volgens de MO-groep komt vooral daardoor bijna 13 procent van de aangemelde kinderen vanaf 1 augustus op een wachtlijst. Om dit te voorkomen wil de brancheorganisatie de schooltijden aanpassen. De AVS is daar geen voorstander van.

De MO-groep Kinderopvang roept ouders in eerste instantie op hun kinderen vooral aan te melden voor de BSO op de woensdag en de vrijdag. Om te komen tot structurele oplossingen voor de toekomst pleit de MO-groep Kinderopvang voor een maatschappelijke discussie over het aanpassen van de dagindeling van kinderen. Als de schooltijden door de week evenwichtiger worden verdeeld – zoals in sommige andere Europese landen – zouden de wachtlijsten korter worden, denkt de MO-groep. Voorzitter Lenny Versteeg: “Wij zorgen voor de voor-, tussen en naschoolse opvang, zonder te discussiëren over de uitgangspunten van onze dagindeling. Daar is de tijd nu rijp voor. Elke dag (inclusief de woensdag, red.) evenveel uren naar school betekent dat de vrije middag eerder begint. Buitenschoolse opvang kan dan meer kwaliteit bieden omdat er meer tijd is om te besteden aan activiteiten. Ouders die zelf voor hun kind willen zorgen hebben dezelfde ruimte: meer tijd met het kind. En de kinderopvang kan het beter invullen en méér doen met de ruimte en de personele mogelijkheden”, aldus Lenny Versteeg.

Slecht plan
De AVS en andere onderwijsorganisaties zijn niet te spreken over het voorstel van de MO-groep. “Het gebrek aan plaatsen in de kinderopvang is een economisch probleem. De oplossing ervoor moet niet gezocht worden in de schooltijden”, aldus Michiel Wigman, directeur AVS. “Die tijden op zich zouden overigens best nog meer op basis van lokaal maatwerk vrijheden mogen hebben.” Hiermee geeft de AVS aan geen voorstander te zijn van regelgeving die landelijk van toepassing zou moeten worden, zoals de MO-groep voorstelt. Wigman vervolgt: “De vrije woensdagmiddag schrappen is totaal niet in het belang van het kind, de school en de ouders. Het is puur en alleen beredeneerd vanuit de opvangorganisaties, die hun probleem nu slechts verplaatsen. Scholen hebben zelf de autonomie om het verplichte aantal lesuren over de week te verspreiden; ze doen dat niet voor niets op de huidige manier, mét een vrije woensdagmiddag. Bovendien is het voor veel ouders die hun kind(eren) na schooltijd ophalen en geen gebruik willen maken van de naschoolse opvang, ook niet-praktisch. Zij moeten hun werktijden aanpassen omdat hun kind plotseling ´s middags eerder klaar is. Om nog maar te zwijgen over de rompslomp die de verkorte lunchpauze met zich meebrengt; die komt volledig op het bordje van de school terecht, omdat het voor de kinderen niet de moeite loont voor zo´n korte periode naar huis te gaan. De meeste scholen hebben daar de faciliteiten niet voor.”

De volledige resultaten van het onderzoek van de MO-groep staan op http://www.mo-groep.nl/

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.