Ministers introduceren beunhazerij in kinderopvang

De Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep), Belangenvereniging Ouders
in de Kinderopvang (BOinK), de Branchevereniging ondernemers in de
kinderopvang en ABVAKABO FNV zijn woedend over het plan van de ministers
Van der Hoeven en De Geus om kinderopvang op scholen buiten de (kwaliteits-
)eisen van de Wet kinderopvang mogelijk te maken. De ministers laten dit
weten in een voortijdig uitgelekte brief aan de Tweede Kamer. Volgens ouders,
werkgevers en werknemersorganisaties leiden de plannen tot grootschalige
beunhazerij, hoge kosten voor ouders en onacceptabele risico’s voor kinderen.

Volgens de koepelorganisaties gooien De Geus en Van der Hoeven met het plan alle
kwaliteitswaarborgen voor ouders en kinderen overboord. Het is onvoorstelbaar dat de
bewindslieden zo licht denken over de begeleiding en opvang van kinderen. Te meer,
omdat minister De Geus eerder dit najaar aangaf zeer te hechten aan de kwaliteit van
kinderopvang en daarover met de Tweede Kamer en de branche in gesprek is. De Wet
kinderopvang, die nog geen jaar bestaat, wordt zomaar terzijde geschoven. De branche
vindt dat scholen die opvangfaciliteiten aanbieden ook aan alle kwaliteitseisen en overige
verplichtingen van de Wet kinderopvang moeten voldoen. Behalve een ondergraving van
de kwaliteit, creëren de ministers met hun plannen rechtsongelijkheid en verstoren
eerlijke concurrentieverhoudingen. Dit betekent vernietiging van kwaliteit,
werkgelegenheid en investeringen.

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen in goede handen zijn bij goed
opgeleide medewerkers van de kinderopvang. De organisaties doen daarom gezamenlijk
een dringend beroep op de minister en de politiek om dit plan zo snel mogelijk van tafel
te vegen en duidelijkheid te geven over de kwaliteitswaarborgen voor kinderopvang.

Bron
MOgroep, BOinK, branchevereniging ondernemers kinderopvang en ABVAKABO FNV

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.