Ministerraad stemt in met prioriteit aanpak taalachterstanden

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van OCW ingestemd met een voortvarende aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen. Gemeenten krijgen vanaf 2008 meer middelen, waarmee zij grotere groep kinderen kunnen bereiken.

Naast de programmas in peuterspeelzalen gaan gemeenten onder andere ook afspraken maken met kinderopvangcentra, om kinderen met taalachterstanden te bereiken.

De rijksoverheid maakt de komende tijd samen met de gemeenten afspraken over het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor de aanpak van taalachterstanden. Afspraken over de kwaliteit van deze voorzieningen en de spreiding binnen de gemeente komen ook aan bod. Met de vier grote steden en een aantal plattelandsgemeenten wordt actie ondernomen om kinderen met een achterstand op het gewenste niveau te krijgen.

Zodra deze afspraken zijn uitgewerkt, gaat het kabinet de verschillende voorzieningen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE harmoniseren. In 2008 ontvangt de Tweede Kamer hierover een voorstel. Doel is segregatie tegen te gaan, de kwaliteit van de VVE te verbeteren en de aansluiting op het eerste jaar van de basisschool te versoepelen. Belangrijke voorwaarden voor deze toekomstige harmonisatie zijn de keuzevrijheid van ouders, creativiteit van de ondernemers en een duidelijke rol voor het gemeentelijk achterstandenbeleid. De nieuwe aanpak moet vanaf 2010 gaan gelden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.