Ministerraad stemt in met ‘boerkaverbod’

Op alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en op alle instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie komt een verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding.

De ministerraad heeft daar op voorstel van de bewindspersonen van het ministerie van OCW mee ingestemd. Men vindt het voor kwalitatief goed onderwijs van essentieel belang dat leerkrachten en leerlingen elkaar kunnen zien. “Leerkrachten moeten kunnen zien hoe een leerling zich voelt en reageert op zaken die in de les of op het schoolplein worden besproken”, aldus het ministerie. Door het dragen van gelaatsbedekkende kleding zou goede communicatie onmogelijk zijn.

AVS voorzitter Ton Duif: “Hoewel ik me afvraag hoe vaak het in de praktijk voorkomt, is het goed om ervoor te zorgen dat de communicatie niet belemmerd kan worden door gezichtsbedekkende kleding. Maar, schoolleiders zijn geen politieagenten: zij kunnen en mogen niet verantwoordelijk zijn voor het naleven van de wet.”

Het verbod zal via inrichtingsvoorschriften gelden voor alle scholen, dus zowel openbare als bijzondere, bekostigde als niet-bekostigde, op het hele schoolcomplex inclusief de buitenterreinen, gedurende de dagen dat er onderwijs wordt gegeven en voor alle personen die zich bevinden in de school en op de terreinen van de school (inclusief leveranciers, bezoekers, ouders en personeel). Het streven is medio 2009 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer – Gelaatsbedekkende kleding op scholen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.