Ministerie trekt 17 miljoen uit voor CO2-melders in klaslokalen

Ventilatie - school

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt in totaal 17 miljoen euro uit om voor iedere schoolklas in het basis- en voortgezet onderwijs een CO2-melder aan te schaffen. Scholen die al een CO2-meter hebben gekocht, krijgen de kosten hiervoor alsnog vergoed. In totaal gaat het volgens het ministerie om ongeveer 115.000 klassen die een meter nodig hebben.

Scholen wordt aangeraden de CO2-melders via een specialistische aanbieder te kopen, omdat de meter bijvoorbeeld een infraroodsensor dient te hebben. “Het gaat om een dringend advies”, aldus een woordvoerder bij OCW. “Scholen hebben hier zelf om gevraagd, dus we gaan ervan uit dat ze dit advies opvolgen.” Ook komt er een hulplijn voor scholen die advies nodig hebben hoe ze hun ventilatie op orde moeten krijgen en een spoeddienst die helpt met ventilatie op de korte termijn, aldus het ministerie.

Lukt het scholen niet om hun luchtkwaliteit op peil te krijgen, dan kunnen ze bellen met de hulplijn, zegt de woordvoerder. Als er ook daarna nog geen verbeteringen zijn, kan er iemand van de spoeddienst langskomen. Het ministerie heeft de afspraken over ventilatie gemaakt met de PO- en VO-raad, die het basis- en middelbaar onderwijs vertegenwoordigen, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Goede ventilatie op scholen is al sinds het begin van de coronacrisis een probleem. Het kabinet kwam in oktober 2020 met subsidie, maar nog steeds is bij ongeveer de helft van de scholen de ventilatie niet op orde, meldde de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vorige maand. Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) erkent dat het “gewoon snel beter” moet. De onderwijsraden en de VNG zeggen blij te zijn met de aanpak, maar vinden wel dat er nog meer nodig is.

“Het is natuurlijk een goede zaak dat er eindelijk in alle schoolklassen een CO2-melder komt. Ook dat er een adviespunt is, maar dat is natuurlijk niet voldoende. De melders geven aan dat er geventileerd moet worden, maar juist die ventilatie is voor scholen een probleem”, aldus een woordvoerder van de AVS. Veel gemeenten en schoolbesturen hebben nu geen geld voor de eigen bijdrage die nodig is om aanspraak te maken op de subsidie. Daardoor zitten veel leerlingen en ook het onderwijspersoneel letterlijk in de kou. “We hebben eerder opgeroepen dat er een plan moet komen voor ventilatie, daarvoor is volgens onderzoek van het ministerie ruim 1 miljard nodig. Als we willen dat onze leerlingen en leraren in een gezond klimaat werken, dan moet hier snel actie op worden ondernomen.”

Ook heeft de minister besloten om € 140 miljoen toe te voegen aan de SUVIS-regeling en de termijn voor de aanvragen te verlengen tot en met 30 april 2022.
De gemeenten brengen met de schoolbesturen de ventilatie op de scholen in kaart. Gemeenten stellen hiervoor een aanspreekpunt in voor scholen. Gezamenlijk stellen gemeenten en scholen de prioriteiten voor de aanpak op. Bij die investeringen kan een beroep worden gedaan op de SUVIS-regeling. Omdat het zich kan voordoen dat gemeenten en schoolbesturen met bestaande middelen en de SUVIS-regeling niet tot een (tijdelijke) oplossing komen, vinden de partijen het essentieel dat er ruimte komt voor maatwerkoplossingen. Het ministerie van OCW neemt de verantwoordelijkheid op zich om de beste inzet van de overige € 140 miljoen uit te werken voor deze maatwerkoplossingen en zet de reguliere besluitvorming hiervoor zeer snel in werking.