Vanaf deze week verschijnt de digitale Nieuwsbrief PO, een initiatief van ministerie van OCW en Centrale Financiën Instellingen (CFI). In deze nieuwsbrief zullen korte berichten staan over nieuwe wetgeving, beleidsontwikkelingen en bijzondere regelingen en projecten. Ook wordt ingegeaan op de vragen die gesteld zijn bij het Informatiecentrum Onderwijs van het CFI.

Het doel van de nieuwsbrief is om scholen, onderwijsbesturen en andere belangstellenden beter gaan informeren.

De nieuwsbrief is gratis en zal tien keer per jaar verschijnen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de site van het ministerie: www.minocw.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.