Minister Slob start schoolleiderstour in Zwolle

Op maandag 28 oktober ging minister Slob van Onderwijs in gesprek met 25 schoolleiders over hun visie op de toekomst van het onderwijs. Het gesprek vormt de start van een schoolleiderstour waarin de minister gesprekken wil voeren met schoolleiders over hun rol en positie. Daarmee geeft de minister ook gehoor aan het e-mailbombardement dat de schoolleiders samen met de Algemene Vereniging Schoolleiders medio augustus naar de minister hadden gestuurd.

Slob-bij-schoolleiderstour-Zwolle_20191028_web1.jpg

De schoolleiders spraken in het bijzijn van de minister over drie onderwerpen uit de Staat van het Onderwijs 2019, namelijk: Innoveren in de school, Evalueren in de school en Socialisatie en burgerschap. Daarbij kwamen ook de vele knelpunten, zoals werkdruk, tekorten en waardering, aan bod. De input van de schoolleiders vormt belangrijke input voor een te ontwikkelen Toekomstagenda Schoolleiders. “Schoolleiders zijn van groot belang voor de onderwijskwaliteit en maken een belangrijk verschil voor leraren en leerlingen”, aldus minister Slob. “Tijdens de gesprekken wil ik input ophalen om de beroepsgroep schoolleiders, die een belangrijke invloed heeft op de onderwijskwaliteit, steviger neer te zetten.” De minister had daartoe de AVS gevraagd om regie te voeren op de bijeenkomst.

Slob-bij-schoolleiderstour-Zwolle_20191028_web2.jpg
 
AVS-voorzitter Petra van Haren: “We zijn blij dat de minister met schoolleiders in gesprek gaat en samen met ons de beroepsgroep steviger wil neerzetten. Tegelijkertijd hebben de schoolleiders laten horen dat de werkdruk en tekorten maakt dat ze de kwaliteit moeilijk kunnen waarborgen. Dat is ook de reden dat we ons ondanks dit inhoudelijke gesprek op 6 november laten horen.”
 
Het gesprek vond plaats op Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle, waar leerlingen van de school de catering voor de deelnemers verzorgden.

Links