Minister Plasterk haalt ongenuanceerd uit naar schoolleiding

Minister Plasterk van OCW stelt in zijn toespraak op de Algemene Ledenvergadering van de AOb, dinsdag 12 juni jl., dat de managementlagen in het onderwijs te weinig luisteren naar de leerkrachten. Hij reageert hiermee op de uitkomsten van het onderzoek waaruit blijkt dat de salarissen in het onderwijs sinds 1990 een koopkrachtdaling van 9 procent heeft geïncasseerd terwijl de lonen in de marktsector met 3 procent zijn gestegen, en op de recentelijk veel geuite kritiek op het niveau van het onderwijs.

“Volkomen Onterecht”, zegt Ton Duif, voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). “In ieder gaval voor wat betreft het primair onderwijs. Directieleden verdienen hier nauwelijks meer dan leerkrachten, en bovendien kent het po niet de management tussenlagen waarover zo vaak in de media geschreven wordt.”

Ook stelt Plasterk in zijn toespraak dat minstens 20 procent van de leerkrachten in schaal 12 zou moeten komen. “Ook hieruit blijkt dat de minister alle sectoren op één hoop gooit. Wij als AVS willen best dat de leerkrachten in onze sector, het po, in schaal 12 terecht kunnen komen. Maar in de huidige salarislijn betekent dit dat hij of zij meer gaat verdienen dan de directeur. En dat lijkt me, zeker gezien het takenpakket van de schoolleider en de alsmaar toenemende verantwoordelijkheden, niet wenselijk. Wat hieruit wel weer lijkt is, dat de aandacht voor de salarissen ook in de ogen van de minister naar het VO moet uitgaan. Wat maakt voor politici het werken in het primair onderwijs toch keer op keer onderbelicht blijft, terwijl in onze sector met verreweg de meeste leerlingen de basis voor onze toekomstige maatschappij wordt gelegd?” Aldus Ton Duif.

Plasterk zegt verder dat hij nog wel in onderhandeling is over de CAO-inzet voor het PO. Hij zet daarbij onder andere in op concurrerende arbeidsvoorwaarden en meer differentiatie in functies. Ton Duif, AVS: “Laten we deze uitspraak als uitgangspunt voor verdere gesprekken vasthouden en de sneer naar de leidinggevenden als niet gezegd beschouwen. Wij hebben in onze arbeidsvoorwaarden-nota onze eisen op tafel gelegd en daar zou de minister, met deze uitspraak in gedachten, eindelijk eens aan tegemoet kunnen komen. Want 9 procent koopkrachtdaling is natuurlijk niet te verdedigen, zeker niet in het licht van de steeds verder oplopende tekorten. Van onderwijspersoneel, maar vooral ook van leidinggevenden in het PO. Als de politiek zo doorgaat is er straks geen directeur meer te vinden die gek genoeg is om dit essentiële werk te verrichten.”

Meer informatie
Naar aanleiding van zijn recente uitlatingen heeft de AVS een open brief gestuurd aan minister Plasterk. Deze leest u hier:

Open brief aan minister Plasterk

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.