Minister Van Bijsterveldt heeft haar voorstel voor een sectoraal beloningsmaximum voor bezoldigde schoolbesturen bijgesteld. Het oorspronkelijke beloningsmaximum van 153.000 euro is aangepast naar 161.000 euro. Volgens de minister deed het eerste maximum onvoldoende recht aan de toenemende complexiteit waarbinnen schoolbesturen in het primair onderwijs moeten opereren. Dit meldt de PO-Raad.

Met de verhoging van 5 procent komt volgens van Bijsterveldt de beloning van bestuurders in het po meer in evenwicht met die van bestuurders in het voortgezet onderwijs. Met dit voorstel blijft de beloning van bezoldigd bestuurders goed aansluiten bij het loongebouw van de sector, aldus de bewindsvrouw. Het is aan de minister om de herziene maximum salarissen in het Kaderbesluit Rechtspositie PO aan te passen. Daarna zal de sector afspraken maken om tot een beloningsstructuur en een arbeidsvoorwaardenpakket van bezoldigd bestuurders te komen. Van Bijsterveldt wil op termijn het nieuw gestelde maximum evalueren, gezien de ontwikkelingen binnen de sector po.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws