Minister lanceert Facebookpagina voor samenwerking ouders en scholen

Minister Van Bijsterveldt gaf medio april op de Haagse basisschool Koningin Beatrix het startschot voor een speciale Facebookpagina voor ouders en scholen.

De pagina is onderdeel van de campagne die ouders en scholen faciliteert om met elkaar in gesprek te treden. “Ouders en de school hebben hetzelfde doel, namelijk het beste uit kinderen halen. Een goede samenwerking is hierin essentieel en dit platform ondersteunt daarbij”, aldus de minister. Met dit soort praktische hulpmiddelen kunnen scholen het thema ouderbetrokkenheid onder de aandacht brengen tijdens open dagen of ouderavonden. Ouders kunnen op de Facebookpagina met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Zo zijn er tips over huiswerkbegeleiding en voorlezen te vinden, maar ook over mediawijsheid en advies over pestgedrag. Het platform biedt volop ruimte voor discussie voor ouders die in gesprek willen met onderwijsprofessionals en deskundigen. Bijvoorbeeld over de manier waarop ouders en de school goed met elkaar kunnen (blijven) communiceren over de ontwikkeling van kinderen. Scholen en leerkrachten kunnen daarnaast putten uit goede voorbeelden van andere scholen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.