In de nieuwe cultuurperiode wordt het programma Cultuureducatie met kwaliteit breder van opzet. Er komt geld bij: de deelnemende gemeenten zullen in de periode 2012-2024 allemaal hetzelfde bedrag per leerling ontvangen. Er is meer ruimte voor lokale wensen en de Cultuurkaart wordt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het voortgezet speciaal onderwijs.

In de publicatie Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024, die minister Van Engelshoven 11 juni naar de Tweede Kamer stuurde, schrijft zij dat cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis moet hebben. Cultuuronderwijs, en daarbinnen vooral kansengelijkheid en integraal cultuuronderwijs, is daarom een van de speerpunten voor de komende cultuurbeleidsperiode.

Met medebestuurders en de PO-Raad wil de minister een nieuw bestuurlijk akkoord en een vervolg op Cultuureducatie met kwaliteit afspreken. Daarnaast wordt de regeling deskundigheidsbevordering muziek, bestemd voor de pabo, verbreed voor cultuureducatie in brede zin. Ook komt er een vervolg op het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Dit programma wordt breder van opzet en speelt in op de komst van het nieuwe curriculum. De maatregelen voor afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus worden in dit programma geïntegreerd. Zo zal de VMBO-regeling voor VMBO en praktijkonderwijs opgaan in dit programma. Penvoerders van samenwerkingsprojecten krijgen meer ruimte om in te spelen op lokale wensen, zoals aandacht voor het voortgezet onderwijs, gelijke kansen en de relatie binnenschools-buitenschools.

Het bedrag dat andere gemeenten dan de negen grootste gemeenten (G9) ontvangen, wordt verhoogd. Deze gemeenten ontvangen in de nieuwe periode hetzelfde bedrag als de G9, namelijk € 0,79 per leerling. Via het programma Cultuureducatie met kwaliteit wordt hierin € 3,5 miljoen geïnvesteerd. Ook voor aanvragers in Caribisch Nederland wordt het programma toegankelijk.

De Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs blijft en komt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Leesbevordering basisonderwijs
Minister Van Engelshoven kondigde in haar cultuurplannen 2021-2024 ook een structurele investering aan van in totaal 700.000 euro extra voor leesbevordering. Zijn gaat onder andere mee in het advies van de Raad voor Cultuur om Stichting De Schoolschrijver vanaf 2021 structureel 500.000 euro per jaar toe te kennen. Zo kan de stichting de komende jaren meer kinderen op de basisschool helpen bij het verbeteren hun van taal- en leesvaardigheid. De Schoolschrijver zet ook de komende jaren haar expertise in om – samen met partnerorganisaties, bibliotheken en scholen – ieder kind in Nederland een taalsterke toekomst te geven. De Raad voor Cultuur over het belang van de stichting: “Stichting De Schoolschrijver heeft een essentiële functie in de leesbevordering binnen het primair onderwijs en zorgt voor een structurele verbetering van het leesklimaat van het kind.”
 

 
 

 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws