Minister gaat administratieve lastendruk leerkrachten aanpakken

Minister Van Bijsterveldt heeft naar aanleiding van Kamervragen over de administratieve lastendruk van leerkrachten aangekondigd dat zij bij de begroting voor 2012 met een voorstel zal komen hoe dit onderwerp aan te pakken.

Uit (internationaal) onderzoek blijkt dat leerkrachten meer tijd willen besteden aan individuele leerlingen en het leerresultaat willen verhogen, maar dat zij zich vaak gehinderd zien door administratieve rompslomp, buitenschoolse activiteiten en overleg binnen en buiten de school.
De minister geeft aan dat het verminderen van bureaucratie en regeldruk één van haar doelstellingen is, maar tekent daar bij wel aan dat een aantal administratieve werkzaamheden behoren tot de taak van de leerkracht. Als voorbeeld noemt zij het registreren en analyseren van toetsresultaten en het maken van een kort verslag van een gesprek met ouders.
Verder meldt de minister dat de herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies met name voor schooldirecteuren tot een bureaucratische lastenverlichting leidt. Onderzoek van Scholen met Succes laat zien dat een krappe meerderheid van de personeelsleden in het basisonderwijs aangeeft tevreden te zijn over de werkdruk (52 procent is tevreden en 3 procent zeer tevreden). Maar de werkdruk is de afgelopen zes jaar wel toegenomen: in 2004 was 36 procent ontevreden tot zeer ontevreden, in 2010 was 45 procent ontevreden tot zeer ontevreden). Vrouwen ervaren een hogere werkdruk dan mannen en leerkrachten zijn wat de werkdruk betreft minder tevreden dan directieleden.

Administratieve lastendruk leerkrachten.pdf

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.