Het is aan schoolbesturen om leerkrachten te behouden voor het primair onderwijs. Dat zegt minister Bussemaker van OCW in een reactie op Kamervragen van de ChristenUnie over de stijging van de werkloosheid in het onderwijs.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie (CU) sprak in een brief aan de minister zijn bezorgdheid uit over de grote groep leerkrachten die het onderwijs op dit moment dreigt te verlaten, met het oog op het lerarentekort dat zich binnen enkele jaren aandient door de vergrijzing. Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal aanvragen van uitkeringen in het onderwijs fl ink is gestegen, met 24 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral in de regio’s Midden-Holland, Zuidoost- Brabant en Zuid-Kennemerland steeg het aantal nieuwe uitkeringen fors. De minister wijst erop dat er geen directe relatie bestaat tussen de verschillende regio’s en de toename van WW-uitkeringen. Zo hebben krimpregio’s als Friesland en Groningen te maken met een minder sterke toename van het aantal WW-uitkeringen dan andere regio’s. De oorzaak ligt volgens minister Bussemaker voornamelijk bij de daling van het aantal leerlingen in het po en het feit dat scholen anticipeerden op de voorgenomen – maar uiteindelijk niet doorgevoerde – bezuiniging op Passend onderwijs. Ook moeten schoolbesturen hun vaak te ruime formatie in lijn brengen met de lumpsumbekostiging. Volgens Bussemaker is het de taak van de schoolbesturen zelf om jonge leerkrachten in het onderwijs te houden. Zo moeten er tussen en binnen regio’s afspraken gemaakt worden over arbeidsmarkt- en mobiliteitsbeleid. “Er zijn regio’s waar wel nog voldoende vraag is naar leerkrachten primair onderwijs”, aldus Bussemaker. Ook is het voor po-leerkrachten mogelijk om door te stromen naar het voortgezet onderwijs en binnen twee jaar een onderwijsbevoegdheid voor het vo te halen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws