Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed

Minister Asscher (SZW) heeft het Sectorplan-VO goedgekeurd. De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn hier erg blij mee, omdat de sector nu kan werken aan duurzame inzetbaarheid van werknemers in het vo en beperking van de werkloosheid.

De sectorale maatregelen in het in het Sectorplan-VO zijn mede tot stand gekomen door de ingediende wensen van 19 scholen en besturen. Er zijn verschillende activiteiten opgenomen om medewerkers op een positieve manier aan het werk te laten en vooral te behouden. Ook komen er trainingsmogelijkheden om een stap naar een andere baan te maken. Verder staat de dialoog centraal. Sociale partners in het vo verwachten dat als leidinggevenden en werknemers meer en betere gesprekken met elkaar voeren en als werknemers meer reflecteren op hun eigen werk en ontwikkeling, dit ten goede komt aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Deze verwachtingen zijn niet alleen gebaseerd op beleidsrapporten en wetenschappelijk onderzoek, maar ook op signalen uit de sector zelf.

Activiteiten sectorplan
De activiteiten die in het sectorplan genoemd worden, zijn:

• Activiteiten gericht op het ontwikkelen van schoolinterne leer- en ontwikkelnetwerken;
• Leergang HRM voor middenmanagement en schoolleiders;
• Trainingen gericht op het versterken van de gespreksvaardigheid van medewerkers en leidinggevenden;
• Scans en vervolginterventies die werknemers ondersteunen bij vragen rond inzetbaarheid, loopbaan en mobiliteit;
• Employabilitytrainingen voor werknemers die om welke reden dan ook een andere baan zoeken;
• Werkanalyses die inzichtelijk maken welke functies, werkzaamheden of taken geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

De maatregelen uit het plan versterken het sectorakkoord vo en de onlangs gesloten CAO VO wat betreft de afspraken over levensfasebewust personeelsbeleid, het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkdruk en werkgelegenheid. De uitvoering kost € 8,4 miljoen; daarvan betaalt het ministerie van SZW € 4,2 miljoen.

Subsidiemogelijkheden
De looptijd van het sectorplan is van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017. Schoolbesturen kunnen zelf beslissen of ze van de subsidiemogelijkheden en tools van het sectorplan gebruik willen maken. Het ministerie van SZW betaalt via de ‘Regeling cofinanciering sectorplannen’ de helft van deze activiteiten. De andere helft betalen de deelnemende scholen. De komende weken gaat Voion aan de slag met de verdere uitwerking van het plan. Zodra meer bekend is en aanvragen mogelijk is, worden scholen hierover geïnformeerd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.