Basisscholen met een nijpend lerarentekort mogen ouders voor de klas zetten, het aantal lesuren verminderen en een deel van de tijd vullen met online lessen vanuit huis. Minister Slob van Onderwijs heeft hier op 21 oktober goedkeuring voor gegeven. Er is een uitzondering: vierjarigen moeten wel naar school. Dit meldt het AD.

Minister Slob heeft dit recentelijk gezegd tijdens een gesprek met schoolbesturen uit de vijf grote steden. Hij ziet wetsovertredingen door de vingers als scholen écht niet anders kunnen. Basisscholen kunnen in noodsituaties kiezen voor onbevoegden voor de klas, een vierdaagse schoolweek (langer dan de  toegestane zeven weken), het schrappen van bepaalde vakken of deels online lessen verzorgen.

Veel leerkrachten staan kritisch tegenover het inzetten van online leermiddelen. Zij zien het als noodoplossing. Een voorbeeld is de digitale onderwijsassistent Mr. Chadd.

De scholen uit de vijf grote steden hadden vorige maand een alarmerende brief aan Slob geschreven. De noodmaatregelen die aangekondigd werden, overtreden de wet. Het ministerie heeft nu een lijst gemaakt met voorwaarden waaraan de scholen moeten voldoen. Naast het maken van een noodplan, moet elke basisschool kunnen aantonen dat ze niet anders kan dan deze maatregel te nemen. Ook moet ze uitleggen waarom de gekozen noodgreep de beste optie is voor het behoud van de onderwijskwaliteit, toestemming hebben van de medezeggenschapsraad en oudergeleding binnen de school én de overtreding melden bij de Onderwijsinspectie.

Wat Slob wel van tafel veegde is het idee om kinderen pas met vijf jaar naar school te laten gaan.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd