Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2010 gestegen van EUR 1.407,60 naar EUR 1.416. Deze aanpassingen zijn nodig, omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.  Ook mensen met een WW-, WIA- en WAO-uitkering gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 0,6 procent. 

Voor het onderwijs betekent dit het volgende:

De salarissen van de ID-ers bij de aanlooptrajecten zijn gebaseerd op het minimumloon.
Dit betekent voor het primair onderwijs:

PO Was (1-1-2010) Wordt (1-7-2010)
Schaal 1, At 1 € 1.407,60 € 1.416
Schaal 1, At2  € 1.407,60 € 1.416

Voor het voortgezet onderwijs geldt:

VO Was (1-1-2010) Wordt (1-7-2010)
Schaal 1, At 1 € 1.407,60 € 1.416
Schaal 1, At2  € 1.459,80 € 1.464

De andere schalen blijven ongewijzigd.

Het maximumdagloon voor de WW en WIA is verhoogd van 186,65 naar 187,77 euro bruto.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws