Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Directeur Ellen Scheermeijer van de IJburgse Willibrordschool in Amsterdam maakte van haar school een Mindful School. Leerlingen, leerkrachten én ouders krijgen lessen in mindfulness en mediteren is vaste kost.

De omslag van een ‘gewone’ school naar een waar meditatie en aandachttrainingen onmisbaar onderdeel uitmaken van de lessen en de omgang met elkaar, is vijf jaar geleden eigenlijk ‘heel natuurlijk’ gegaan, zegt directeur Ellen Scheermeijer van de Willibrordschool. Aanleiding was de terugkerende klacht van de hoge werkdruk. Eén collega wilde zelfs niet meer dan drie dagen per week voor de klas staan: “Die was na elke lesdag gebroken.” De werkdrukklacht lijkt concreet, maar Scheermeijer merkte dat ze bij het nadenken over een oplossing stuitte op het probleem dat wat door de een als werkdruk wordt ervaren, door een ander als peanuts wordt beschouwd. Ze riep een klankbordgroep in het leven en een van de leden kwam met een boekje over werkdruk en meditatie. “Ik stond er eerst niet zo voor open, ik vond mediteren altijd wat zweverig. Tot ik las dat ook grote multinationals op de werkvloer mindfulness inzetten voor hun werknemers en dat het daadwerkelijk effectief is: werknemers hebben minder stress en meer plezier in hun werk.”

Mindfulness is gebaseerd op oosterse meditatietechnieken en kennis uit de westerse psychologie en maakt gebruik van oefeningen om aandacht te trainen. Scheermeijer volgde samen met een groep collega’s een intensieve mindfulness-training en was om. “Ik zag het belang in van het inbouwen van momenten op een werkdag waarin je aandacht hebt voor het hier en nu, zonder oordeel. Het viel me na die training pas op hoe ongelooflijk veel impulsen er dagelijks op leraren afkomen.” En nu zijn ze dus Mindful School: “We proberen dagelijks te mediteren, maar leggen niks op. Het is hier geen sekte. Sommige leerkrachten starten de les met meditatie, anderen doen het soms.” Elk jaar volgen alle leerlingen een 8-weekse aandachttraining van gecertificeerde leerkrachten. De kinderen leren zo hun innerlijke wereld beter kennen: hun gedachten, gevoelens, lichaam en reacties. “De meditatieoefeningen zijn korte oefeningen die goed aansluiten bij het concept van de Vreedzame School, dat zijn we ook. Onze leerlingen weten wat ze moeten doen als er onrust om hen heen is.”

En veel ouders weten het inmiddels ook, die hebben op de school mindfulness-trainingen over opvoeden gevolgd en kwamen razend enthousiast terug. “Ze snappen hun kind beter en spreken nu ook dezelfde taal.”

Er was in het begin enige weerstand en scepsis, die zijn inmiddels verdwenen. En, mooi meegenomen: het aantal conflicten op school is ook ‘zienderogen afgenomen’ en het ziekteverzuim ‘is lager dan ooit’. Scheermeijers’ advies: wie een Mindful School wil worden, moet beginnen bij de leerkrachten. “Je kan het alleen maar voorleven als je het zelf ervaren hebt. Voer mindfulness breed door, ook bij leerlingen en ouders.”

De trainingen zijn kostbaar. Scheermeijer heeft gelobbyd bij de verzekering, zij hebben de eerste trainingen betaald. De lokale VLOA-subsidie (Verordening Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam, red.) is aangesproken, evenals de Lerarenbeurs en werkdrukgelden.

En die collega die ooit met moeite drie dagen kon werken? “Die staat nu lachend vier dagen per week voor de klas.” 

 

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Investeer in het leren van de leraar (en leer daar zelf van)

  • Bananenschillen op school

  • De natuur biedt kinderen vanzelf maatwerk

  • ‘Het gaat erom dat je vergezichten kunt vertalen naar de praktijk’