Minder rompslomp bij ziekmelden

Het kabinet neemt maatregelen om de procedure bij het ziekmelden van werknemers te vereenvoudigen en administratieve lasten te verminderen. Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42e week ziek te melden bij het UWV en de verplichte herstelmelding vervalt. De ministerraad heeft met deze maatregelen ingestemd op voorstel van minister Donner van SZW.

Door de maatregelen heeft het UWV minder uitvoeringskosten en sluiten het tijdstip van ziekmelden en voorlichting door het UWV over reïntegratie beter op elkaar aan. In de huidige praktijk komt het vaak voor dat werkgevers hun werknemers wel ziek melden, maar vervolgens niet meer beter melden. Hierdoor verstuurt het UWV vaak onnodig `alerteringsbrieven´ aan werknemers die alweer beter zijn. Het afschaffen van de verplichte herstelmelding zorgt ook voor minder administratieve lasten bij werkgevers. Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV krijgen straks een boete van maximaal EUR 455 per werknemer. Nu moeten werkgevers – na twee jaar ziekte – 70 procent van het loon doorbetalen voor de periode dat zij te laat zijn met ziekmelden. Verder wordt de zogenoemde WIA-kennisgeving vereenvoudigd. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de twintigste ziektemaand aan werknemers, om hen te wijzen op de mogelijkheid een WIAuitkering aan te vragen.

Overigens blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Regioplan, in opdracht van het Vervangingsfonds/OCW, dat het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel (OP) in 2006 verder is afgenomen. Deze dalende trend is een aantal jaar geleden ingezet en duurt nog altijd voort. Ook bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP) wordt een verdere daling van het ziekteverzuim waargenomen. Het verzuim onder het OOP blijft echter hoger dan onder het OP.

De tekst van het wetsvoorstel van minister Donner en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De wet zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.