De meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs kan verminderd worden door waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen, dat stellen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief geven Bussemaker en Dekker aan dat zij het verminderen van de regeldruk in het onderwijs een belangrijk thema vinden. De nadruk in het plan van aanpak komt te liggen op de vraaggestuurde benadering, waarbij het onderwijsveld betrokken wordt. Scholen, instellingen en vooral docenten moeten in staat zijn zoveel mogelijk tijd, geld en energie te richten op het geven van goed onderwijs. Hiervoor zijn regels, maar die zouden maatwerk niet moeten belemmeren. Een balans tussen regels en ruimte is dus van belang.
Daarnaast is het de ambitie van OCW om waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen door het nemen van maatregelen die aansluiten bij knelpunten in het veld. Het ministerie is hierover in gesprek met betrokkenen in het onderwijs. Zo wordt de onderwijsregelgeving voor alle sectoren grondig doorgelicht op mogelijkheden om administratieve verplichtingen en verantwoordingsvoorschriften te verminderen. Andere maatregelen die worden getroffen ter vermindering van de regeldruk zijn onder andere betere ict-ondersteuning van leraren en OCW gaat meer investeren in de communicatie met leraren, zowel bij beleidsontwikkeling als bij uitvoering en evaluatie van beleid.

De Kamerbrief is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim