Pestgedrag in het primair onderwijs is intensiever geworden. Het aantal kinderen dat digitaal wordt gepest, is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar pesten door de School & Innovatie Groep.

Gemiddeld 9 procent van de basisschoolkinderen geeft aan structureel – dagelijks of wekelijks – gepest te worden. In 2008 lag dit percentage nog op 8 procent. Het aantal kinderen dat zegt zelf structureel te pesten is daarentegen gezakt van 3,8 procent in 2008 naar 2,7 procent in 2012. “Minder pesters dus, die meer slachtoffers maken”, stelt het onderzoeksbureau.

Bijna honderd scholen en zo’n tienduizend kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 in het primair onderwijs door heel Nederland deden mee aan het onderzoek. Volgens het onderzoeksbureau vindt pesten steeds meer plaats buiten het zicht van de leerkrachten. Pesten gebeurt nog altijd het meest op het schoolplein, gevolgd door het eigen klaslokaal en na schooltijd in de buurt van school. Het pesten is over het algemeen meer verbaal en mentaal dan fysiek. Kinderen gaan niet snel naar de leerkracht of een andere volwassene als ze worden gepest. Slechts 39 procent van de gepeste kinderen zegt dat wel te doen. Ook weet meer dan de helft van de gepeste kinderen niet (altijd) wat zij moet doen als ze gepest wordt.
Het percentage gepeste kinderen dat digitaal wordt gepest, is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld, van 9 procent in 2008 naar 18 procent in 2012. De reden voor de stijging zal mede komen omdat er in 2012 uitgebreider onderzoek is gedaan naar ‘digipesten’, vanwege de opkomst van sociale media.

Veiligheidsgevoel
Kinderen die gepest worden geven aan zich hierdoor vooral verdrietig te voelen, boos te zijn of zich alleen te voelen. 21 procent geeft zelfs aan zich bedreigd te voelen. Bijna de helft van de kinderen die gepest wordt reageert door weg te lopen. Het gevoel van veiligheid in en rond de school(omgeving) is de afgelopen vijf jaar hetzelfde gebleven. Een ruime meerderheid van de kinderen voelt zich veilig in en rondom school. Kinderen die gepest worden, voelen zich beduidend minder veilig in en rondom school dan kinderen die niet gepest worden. Dit geldt echter ook voor de kinderen die pesten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws