’Minder kinderen gepest’

School en Innovatie Groep zet vraagtekens bij Nationaal Scholenonderzoek ‘Een derde van de kinderen is wel eens slachtoffer van pesten’, meldde het Centrum voor Online Onderzoek in hun Nationaal Scholenonderzoek 2008/2009. De School & Innovatie Groep, een ander onderzoeksbureau, denkt dat het meevalt en dat het gaat om een kleiner aantal De School & Innovatie Groep vindt de formulering ‘wel eens’ redelijk vaag omdat pesten systematisch voor zou komen en geen incident is. Hierdoor kan het genoemde aantal gemakkelijk leiden tot misverstanden, namelijk dat het slecht gesteld is met de sociale onderlinge omgang op basisscholen. Immers ‘een derde van de kinderen’ betekent dat circa 500.000 kinderen die de basisschool bezoeken wel eens slachtoffer is van pesten. Oftewel op een school met 150 kinderen zijn 50 kinderen slachtoffer van pesten. De School & Innovatie Groep: “Deze negatieve beeldvorming komt ons inziens het primair onderwijs niet ten goede en is ook niet de werkelijkheid.”De werkelijkheid is volgens de School & Innovatie Groep dat landelijk gezien 8 procent van de kinderen in het basisonderwijs frequent (dagelijks of wekelijks) slachtoffer is van pesten. Dat zijn geen 500.000 kinderen, maar ‘slechts’ 120.000 kinderen. Dus geen 50 kinderen op een basisschool met 150 kinderen, maar 12 kinderen. De School & Innovatie Groep baseert deze cijfers op een grootschalig onderzoek naar pesten in het primair onderwijs, uitgevoerd in het eerste halfjaar van 2008. Ruim 10.000 kinderen verspreid over het hele land hebben via hun school meegedaan aan dit onderzoek.Nationaal Scholenonderzoek deed onderzoek onder ouders en de School & Innovatie Groep onder de betreffende doelgroep – leerlingen – zelf. Nationaal Scholenonderzoek vroeg aan ouders of hun kind ‘wel eens’ gepest werd. De School & Innovatie Groep vroeg aan de leerlingen die aangaven gepest te worden, hoe vaak dit voorkomt. Het percentage van 8 procent is gebaseerd op de leerlingen die hebben aangegeven systematisch (dagelijks of wekelijks) gepest te worden. Meer informatie:www.schoolinnovatiegroep.nl/index.php/nieuws

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.