Dit jaar zijn ruim 2400 aanvragen voor de Lerarenbeurs afgewezen. Dit komt omdat het beschikbare geld anders is besteed: aan professionalisering en bestrijding van het lerarentekort. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

In het po zijn 810 aanvragen afgewezen, in het vo 829. Samen met mbo en ho ging het om 2416 afwijzingen. In 2020 werden er minder aanvragen gedaan dan eerdere jaren. In 2020 was het beschikbare budget ook aanzienlijk lager (49.560.000 euro in 2020) dan drie jaar eerder (106 miljoen euro in 2017).

Slob wijst erop dat er dit jaar met ruim 49,5 miljoen euro minder geld in de pot voor de Lerarenbeurzen zat dan in de voorgaande jaren. In 2019 was dat nog ruim 82 miljoen euro. Het oorspronkelijke budget in 2020 lag op 78 miljoen, maar bij de begrotingsbehandeling in november 2019 zijn er drie amendementen aangenomen om extra middelen toe te kennen aan de subsidieregeling zij-instroom, de subsidieregeling onderwijsassistenten en de subsidie voor de regionale aanpak van de lerarentekorten. Het budget voor de Lerarenbeurs daalde daarmee van 78 miljoen naar 49,6 miljoen euro.

“Met de aangenomen amendementen is er dus ruimte gekomen om 900 extra aanvragen voor zij-instromers toe te kennen, 500 extra aanvragen voor onderwijsassistenten en hebben 10 samenwerkingsverbanden geld ontvangen voor de uitvoering van een regionaal plan. Daarnaast is er ruimte gekomen voor het begeleiden van 1300 extra studenten via samen opleiden. Al deze middelen komen terecht in de scholen voor extra begeleiding van (nieuw) personeel. Dit is hard nodig om het lerarentekort aan te pakken”, aldus Slob.

Slob voegt toe dat leraren met een herhaalaanvraag voorrang hebben op een beurs. “Mochten de leraren die nu afgewezen zijn ervoor kiezen om in 2021 opnieuw een aanvraag voor de lerarenbeurs in te dienen, dan krijgen zij voorrang op leraren die een nieuwe aanvraag indienen in 2021.”

Links

Gerelateerd nieuws