Basisscholen krijgen fors minder geld om de doelen te bereiken die het kabinet eerder heeft vastgelegd in het Techniekpact. Alle scholen moeten uiterlijk in 2020 techniekles geven, maar schoolbesturen vrezen dat de doelen niet behaald worden. Dat meldde het Algemeen Dagblad onlangs.

De miljoeneninvestering die de afgelopen jaren gedaan werd, is voor niets geweest, vrezen de schoolbesturen, die begin december een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer stuurden. De acht regionale netwerken Wetenschap & Technologie waarbij scholen kunnen aankloppen voor hulp, konden sinds 2014 jaarlijks 6 miljoen euro verdelen, meldt het AD. In 2017 wordt dat bedrag teruggeschroefd naar 1,5 miljoen euro, hoorden de besturen onlangs.

Dit komt neer op nog geen euro per leerling extra in het eerstvolgende kalenderjaar, melden de acht regionale schoolbesturen en de PO-Raad aan minister Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. In 2018 gaat het bedrag met 750.000 euro verder naar beneden en in 2019 blijft er ‘slechts een paar ton’ over.

Het kabinet wil juist dat meer leerlingen kiezen voor een technische studie en een baan in de techniek. Er is een groot tekort aan technisch geschoold personeel, dat de komende jaren alleen maar toeneemt. De basisschool wordt gezien als startpunt om techniekonderwijs te stimuleren.

Links

Gerelateerd nieuws