Verreweg de meeste leerlingen en personeelsleden in het primair onderwijs voelen zich veilig op school. Ook in het voortgezet (speciaal) onderwijs voelt het grootste deel van de leerlingen en medewerkers zich veilig. Op steeds meer scholen is er sprake van expliciet veiligheidsbeleid. Dit blijkt uit de monitor ‘Sociale veiligheid in en rond scholen’ dat onderwijsminister Arie Slob op 21 december 2018 aanbood aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van OCW monitort iedere twee jaar de veiligheid op en rond de school. Aan het onderzoek nemen zowel leerlingen als personeelsleden en leidinggevenden deel. In het primair onderwijs wordt daarnaast de ouders enkele vragen voorgelegd over de veiligheidbeleving in en rond de school en de ervaren veiligheid van hun kinderen.

Het percentage leerlingen in het primair en speciaal onderwijs dat zich veilig voelt, ligt tussen de 94 en 97 procent in de periode 2010-2018. Voor leerkrachten en andere medewerkers ligt het percentage tussen de 94 en 96 procent. In het voortgezet (speciaal) onderwijs geeft tussen de 93 en 97 procent van de leerlingen aan zich veilig te voelen. Van de personeelsleden is dit 90 procent. In 2018 is er vaker sprake van expliciet veiligheidsbeleid op de scholen: in het primair onderwijs geeft 70 procent van de leidinggevenden aan dat zij veiligheidsmaatregelen nemen, in 2016 was dit 65 procent. In het voortgezet onderwijs is de expliciete aandacht voor veiligheid nog meer gestegen: 69 procent van de leidinggevenden in het vo geven in 2018 aan dat er op hun school een expliciet veiligheidsbeleid en incidentenregistratie aanwezig zijn, tegen 55 procent in 2010. Volgens twee derde van de leidinggevenden voert de locatie actief dit veiligheidsbeleid uit.  

Minder pesten
Leerlingen zijn elkaar minder gaan pesten. In het primair onderwijs geeft 10 procent van de leerlingen aan slachtoffer te zijn van pestgedrag. Dit was 11 procent in 2016. In het voortgezet onderwijs is het percentage gedaald tot 5 procent van de leerlingen. Sinds 2014 geven minder leerlingen aan dader te zijn: in 2018 is het 2 procent, in 2016 en 2014 gaat het om 3 respectievelijk 4 procent. Het meeste pesten vindt nog steeds persoonlijk en rechtstreeks plaats. Pesten via sociale media komt minder voor dan gedacht, tussen de 8 en de 11 procent van de pestgevallen.
 
Acceptatie geaardheid
Er is een lichte verbetering zichtbaar in de sociale acceptatie van leerlingen en docenten die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. Ruim 12 procent van de leerlingen in het v(s)o wil geen les krijgen van een homoseksuele docent (was 15,5 procent in 2016). Bijna 10 procent wil geen les krijgen van lesbische docente (was bijna 12 procent in 2016). Ruim 13 procent wijst vriendschap met een homoseksuele jongen af (tegen 17,5 procent in 2016) en 11 procent wil geen vriendin zijn met een lesbisch meisje (was 13,5 procent in 2016.)

In de begeleidende kamerbrief schrijft minister Slob een sociaal veilig leerklimaat van groot belang te vinden. Daarom heeft hij de Stichting School en Veiligheid gevraagd in 2019 en 2010 weer de conferentie ‘Met alle respect’ te organiseren.

Links

Gerelateerd nieuws