Nu basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs per maandag 8 februari weer zijn opengegaan, stelt de Inspectie van het Onderwijs ook het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus weer open. Scholen worden dringend opgeroepen om het te melden als een school of locatie nog niet opengaat, of als een school of locatie sluit vanwege het coronavirus.

Scholen die voor de lockdown al dicht waren en nu niet heropenen, worden ook verzocht dit te melden. In een aantal gevallen is melden niet nodig. Wanneer bijvoorbeeld een klas in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft dit niet te worden gemeld.

Maandelijkse rapportages

Het meldpunt geeft belangrijke informatie om zicht te houden op de gevolgen van het coronavirus voor scholen en de continuïteit van onderwijs. Naast het meldpunt doet een externe partij aanvullend peilingsonderzoek naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Dit onderzoek vindt maandelijks plaats en wordt uitgevraagd onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en uit het peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar komt.

De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportages geven informatie om, waar nodig, beleid te maken om leerachterstanden te voorkomen. De maandelijkse rapportages staan op de website van de Rijksoverheid.

Links

Gerelateerd nieuws