Meldpunt agressie en geweld nog tot december actief

Sinds enkele maanden heeft de AVS het Meldpunt agressie en geweld meldpuntagressie@avs.nl opengesteld voor leden. Tot nu toe is er weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid vormen van agressie en/of geweld te melden. Daarom verlengt de AVS het bestaan van het meldpunt nog tot december 2007. Daarna volgt een eindevaluatie.

Het huidige aantal reacties is voor de AVS nog te gering om conclusies te trekken of beleid te formuleren. Ook is meer dan de helft van de meldingen afkomstig uit het voortgezet onderwijs, omdat instanties als het Centrum School & Veiligheid het meldpunt eveneens gecommuniceerd hebben. De AVS heeft inmiddels met alle melders gesproken. De meldingen uit het primair onderwijs betreffen bijvoorbeeld een leerling die een leerkracht bedreigd heeft en een leerling die hardhandig bejegend zou zijn door een leerkracht. De leerling die een leerkracht bedreigde kreeg een time-out. Nadat er samen met de ouders afspraken werden gemaakt is de leerling weer toegelaten op school. Het op school geldende anti-agressieprotocol is nogmaals onder de aandacht van de ouders en de leerling gebracht. De ouders van de leerling die hardhandig zou zijn aangepakt door een leerkracht, vonden geen gehoor bij de directie en overwegen een klacht in te dienen. Helaas heeft ook de leerling zich een keer richting leerkracht misdragen, waardoor het te betwijfelen valt of de klacht gegrond wordt verklaard.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.