Meisjes en lagere milieus lager eindadvies in coronajaar

Basisschoolleerlingen in groep 8 van het schooljaar 2019/’20 kregen een lager schooladvies dan voorgaande jaren. Door het vervallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het schooladvies niet naar boven bijgesteld worden. Vooral meisjes en leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen kregen te maken met een lager eindadvies. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Doordat in het schooljaar 2019-2020 de eindtoets verviel, was het eerste schooladvies ook meteen het definitieve advies. Dat viel gemiddeld lager uit dan in voorgaande jaren, berekende het CBS. Zo werd met 44,8 procent vaker een advies gegeven op vmbo-gt-niveau of lager. Dat was het jaar daarvoor 41,5 procent.

Meisjes vaker lager advies

De daling van het definitieve advies in 2019/’20 is sterker te zien bij meisjes dan bij jongens. In 2019/’20 lag het aandeel meisjes met een definitief advies voor vmbo-gt/havo of hoger 6,9 procent lager dan een jaar eerder. Onder jongens bedroeg de afname 4,4 procent.

Meisjes behaalden in het verleden vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets en kregen daarna ook vaker dan jongens een bijstelling van het schooladvies.

Ouders met lager inkomen

Niet alleen meisjes kregen in schooljaar 2019/’20 te maken met een lager definitief advies door het vervallen van de eindtoets, dit geldt ook voor leerlingen uit de lagere sociaaleconomische groepen.

Zo kreeg 37,5 procent van de leerlingen in het eerste inkomenskwintiel in 2019/’20 een definitief advies voor vmbo-gt/havo of hoger. Een jaar eerder was dat hoger, 41,8 procent.

Link